Elállási / felmondási jog

El szeretne állni a vásárlástól és visszaküldeni a nálunk megrendelt terméket, mert például véletlenül nem azt a terméket rendelte, amelyet szeretett volna? Nem probléma! 14 napig lehetősége van visszaküldeni rendelését részünkre. Arra törekszünk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek az Ars Socolata szolgáltatásával.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a velünk kötött szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A visszaküldés költsége minden esetben a fogyasztót terheli. A fogyasztó köteles az átvett terméket eredeti csomagolásban visszaküldeni.

Az elállási / felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke.

Az elállási jogot fogyasztóként kizárólag magánszemélyek gyakorolhatják. Cégként nincs lehetőség elállásra. Tehát cégként rendelt és céges számlaszámmal rendelt termék és szolgáltatás esetén az elállási jog nem gyakorolható.

Elállásnál a Szolgáltatás köteles a Felhasználó által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni.

A vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. A vevő által kifizetett összeget a Szolgáltató visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldést egyértelműen nem igazolta.

Ha Ön elállási / felmondási jogával élni kíván, elállási / felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán levél formájában vagy elektronikus úton (e-mailben küldött levél útján) az alábbi címre:

Ars Socolata Kft. 1203 Budapest Téglagyártó út 13. B lph. 3. em. 13.

E-mail: info@arssocolata.com

 

Nem lehetséges az elállás a következő esetekben:

- Természeténél fogva a romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző élelmiszerek esetében. 

- Élelmiszer vásárlása esetén, ha a termék védő csomagolását már felbontotta, és / vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék nem szennyeződött, így annak higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

- A nem előre gyártott, hanem egyedi paraméterek alapján létrehozott termékek esetében sem, melyet kifejezetten a vásárló személyére szabtak, vagy az ő kérésére állítottak elő. 

- Szolgáltatás esetében, ha a szolgáltató már elkezdte a szolgáltatás teljesítését és be is fejezte azt (mindezt a fogyasztó tudtával és beleegyezésével), akkor már nincs lehetőség az elállásra, még akkor sem, ha az 14 napon belül van.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§-a szerint a kivételszabály alá tartozó termékeknél a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát.

 

A visszaküldött termékeket a Szolgáltató Ars Socolata Kft. 1203 Budapest Téglagyártó út 13. B lph. 3. em. 13. címre kérjük címezni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Felhasználó viseli az elállás esetén, a termék visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült közvetlen költséget. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Az elállási jog gyakorlásához használhatja a következő Elállási nyilatkozat mintát (a magyarázó részeket kihagyva):

 

Elállási / Felmondási nyilatkozat

Címzett: Ars Socolata Kft. 1203 Budapest Téglagyártó út 13. B lph. 3. em. 13.

E-mail: arssocolata@gmail.com

Alulírott(ak) kijelentem / kijelentjük, hogy gyakorlom / gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat / jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló terméket ― vásárolt terméket ― vagy szolgáltatást megnevezni)

______________________________________

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: (Dátum) ____________________

A fogyasztó(k) neve: (Az Ön neve) _____________________________

A fogyasztó(k) címe: (Az Ön címe) _______________________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ________________________

Dátum: ________________________